למידע נוסף:

 
 

  

פירקית BELL -  צ.מ.ד חברה לאספקת ציוד הנדסי בע"מ  -  לפרטים: יריב: 052-8345195  I  אבי: 052-3025793