הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים


מכרז לרכישת 2 טרקטורים מס' 04/12
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : חקלאות | ציוד כבד
מפרסם : המינהל לחינוך התיישבותי
תאריך פרסום : 30/07/2012
 
תאריך הגשה : 02/09/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
משרד החינוך
המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער

מכרז מס' 04/12
רכישת 2 טרקטורים מסוג מעמיס אופני זעיר עבור כפרי הנוער החקלאיים "עין כרם" "ימה"

המינהל לחינוך התיישבותי מבקש לקבל הצעות לרכישת 2 טרקטורים מסוג מעמיס אופני זעיר עבור כפר הנוער "עין כרם" השוכן סמוך לירושלים ועבור ביה"ס החקלאי "ימה" שבמועצה מקומית זמר והעונים למפרט הטכני הבא :
1. הגוי פרקי + גלגל היגוי
2. הספק מנוע 40-50 כ"ס (יינתן יתרון לכלי החזק יותר)
3. משקל כולל 1600-2600 ק"ג (יינתן יתרון לכלי הקל יותר)
4. מרווח גחון לא יפחת מ- 25 ס"מ
5. גובה כללי לא יעלה על 2.4 מטר
6. כושר הרמה במצב ישר לא יפחת מ- 1300 ק"ג (TIPPING LOAD)
7. רוחב כלי לא יפחת מ- 1.30 מטר ולא יעלה על 1.50 מטר
8. ידית הפעלה (ג'ויסטיק) בעלת 4 מצבים לפחות
9. גלגל חלופי מושלם
10. אורך כלי ללא כף 2.8-3.4 מטר (ינתן יתרון לכלי הקצר יותר)
11. גובה הרמה (גובה פין) לא יפחת מ- 2.80 מטר (ינתן יתרון לגובה הרמה הגבוה יותר)
12. וו גרירה לחילוץ מאחור
13. התראת עומס +זמזם
14. מערכת מניעת גניבה
15. תאורת נסיעה ועבודה לפנים ומאחור (לפחות 4 פנסים קדימה ואחד לאחור)
16. הנעה הידרוסטטית + נעילת גלגלים כנגד החלקה
18. צמיגיHD לעבודה חקלאית
19. ריתום מהיר אוטומטי הידראולי
20. אחריות 12 חדשים לפחות (ינתן יתרון לתקופת אחריות ארוכה ללא תשלום נוסף)
21. כף העמסה אוניברסלית הרחבה ב 3 ס"מ לפחות מכל צד ביחס לרוחב הטרקטור.
22. מהירות נסיעה 25 – 20 קמ"ש (ינתן יתרון לכלי המהיר יותר)
23. תא נהג אטום לרעש ואבק כולל מגבי שמשות וכולל מזגן אויר, חימום ורדיו-דיסק.
24. מראות צד ומראה פנימית
25. הכלי יהיה מדגמי 2012 ואילך
לכלים המוצעים ניתן יהיה לחבר את ציוד האופציונלי הבא (המציע יצרף אישור בכתב למסמכי הצעתו המאשר שימוש בציוד הר"מ בטרקטורים שהציע) :
1. (שלוש) 3 יציאות שמן מאחור
2. כף נפתחת (4 באחד) כולל שיניים
3. פנס מהבהב (קוג'אק)
4. מטאטא כביש +איסוף
5. מזלג חבילות קש\חציר
6. חובק גזם
7. מזלג הרמת משטחים
המינהל אינו מתחייב לרכוש את הציוד הנלווה מהמציע הזוכה או מכל מציע אחר שהוא.
במכרז נקבע שקלול טכנו-כלכלי בשיעור של 60 אחוז כלכלי ו- 40 אחוז טכני. בכל מקום בו צוין בסעיפים שלעיל כי יינתן יתרון – יובא הסעיף בשקלול הטכנו-כלכלי. כל סעיף שאינו מכיל התייחסות בדבר מתן יתרון הינו סעיף המהווה תנאי חובה.
תבוצע בדיקת הכלי לפני האספקה באתר היבואן טרם אספקתו בפועל.
מציע ההצעה יהיה היבואן הרשמי בישראל מטעם היצרן או סוכנות משנה מטעם היבואן הרשמי. ברשות מציע ההצעה מוסך שירות פעיל ומלאי חלפים וכן יכולת הפעלת שירות שדה באזור ירושלים ועמק חפר.
הטיפול ברישוי המלא של הכלי, הובלתו לביה"ס "עין כרם" ולבית הספר "ימה" והדרכת הפעלה תהיה באחריותו המלאה של הספק ועלותו תיכלל במחיר המוצע ע"י הספק במכרז. אספקת הטובין לבתי הספר תהיה בתוך 90 יום קלנדריים ממסירת ההזמנה לספק ע"י המינהל לחינוך התיישבותי. ערבות המכרז תוחזר לספק הזוכה לאחר קבלת הטובין . התשלום בגין ההזמנה יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת הטובין ומסירת החשבוניות לנציג בית הספר ובתנאי שהטובין סופקו לשביעות רצונו.
בדבר פרטים נוספים/הבהרות ושאלות ניתן למנהל כפר הנוער עין כרם מר ניסן לוטן בדואר אלקטרוני :
nissanl@kfar-olami.org.il או בטלפון 050-6221503 בשעות העבודה המקובלות.
על המציע לצרף להצעתו :
- אישור עוסק מורשה
- ערבות בנקאית בגובה 25,000 ש"ח בנוסח המדויק שנקבע ע"י החשכ"ל אותו ניתן לקבל במשרדי המינהל לחינוך התיישבותי באמצעות פניה בדואר אלקטרוני – kochit@kfar-olami.org.il . הערבות תישא תוקף עד ליום 31 דצמבר 2012 .
- הוכחת מכירת 3 כלים מסוג זה לפחות במהלך השנים 2011-2012. יש לציין פרטי איש קשר.
- אישור יבואן רשמי לישראל מטעם היצרן ו/או אישור היבואן הרשמי לסוכנות משנה מטעמו.
- אישור כי תוקף ההצעה עומד על 60 יום מיום סגירת תיבת המכרזים.
את ההצעות ניתן להגיש במעטפה סגורה עד ליום 2 בספטמבר 2012 שעה 12:00 לתיבת המכרזים במינהל לחינוך התישבותי שברחוב השלושה 2 , תל-אביב, מיקוד 61094, קומה 4 חדר 412 . יש לציין ע"ג המעטפה :
מכרז מס' 04/12 - רכישת 2 טרקטורים מסוג מעמיס אופני זעיר עבור כפרי הנוער החקלאיים "עין כרם" "ימה".
למכרז נקבעה טבלת שקלול טכנו-כלכלי לבחינת ההצעות ונקבע אומדן כספי מכסימאלי. המינהל לחינוך התישבותי שומר לעצמו את הזכות לבטל את תוצאות המכרז בכל מקרה בו ההצעה הזוכה תהיה גבוהה מהאומדן הכספי המכסימאלי שנקבע.
משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהו עד המועד הנ"ל, אינו עונה על דרישות המכרז, אם ההצעה לא נתקבלה ב"תיבת המכרזים" כאמור. הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני - תיפסל על הסף.
הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.