הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לרכישה ותחזוקת טרקטורונים וטרקטור משא מס' 15/2012
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : ציוד כבד | רכב/ גרר
מפרסם : משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
תאריך פרסום : 21/05/2012
 
תאריך הגשה : 01/07/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי

מכרז 15-2012
לרכישה ותחזוקת טרקטורונים וטרקטור משא

1. מתפרסם בזאת מכרז מס' מ.מ.מ 15/2012 בשני סלים: (סל 1) טרקטורון 4X4, (סל 2). טרקטור משא, אומדן לרכישת כלי הרכב לשנים 2012-2013 עומד על כ-30 טרקטורונים וכ-15 טרקטור משא.
2. תקופת ההתקשרות לרכישת כלי הרכב תהיה ל-36 חודשים (שלוש שנים). למזמין שמורה אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנתיים נוספות, בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות המקורית בכלל, ולעניין המחיר בפרט.
3. המזמין איננו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז מסיבות תקציביות או אחרות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את ביצוע העבודה נשוא המכרז בין מספר מציעים.
4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
4.1 ההשתתפות במכרז הינה רק למי שבידו אישור בתוקף ביום הגשת ההצעה להיות יבואן מורשה של כלי רכב מטעם משרד התחבורה.
4.2 ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ז – 1977.
ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדתה, יחד עם ההצעה, של ערבות בנקאית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981) אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים. 20,000 ₪ לכל סל. לפקודת "ממשלת ישראל -משרד האוצר" תהיה בתוקף עד ליום ה- 1.9.2012 (להלן - ערבויות המכרז). הערבויות תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות ובהתאם לדוגמת הערבות המופיעה בנספח ג' של המכרז.
4.3 ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת חוברת המכרז.
5. חוברת המכרז תימכר תמורת 500 שקלים לכל חוברת, שלא יוחזרו. התשלום ייעשה לזכות משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי (הכנסות) מספר חשבון 00-25636.
6. לקבלת חוברת המכרז, בה מפורטים תנאי ההשתתפות במכרז, יש לפנות למשרדי מינהל הרכש הממשלתי בירושלים, רחוב נתנאל לורך מס' 1 קומה א' אצל מר מורנו ברקי, או למזכירות מינהל הרכש הממשלתי בימים א' עד ה' בין השעות 0800-1500 (למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד), בצירוף קבלה המעידה על תשלום דמי הרכישה.
7. איש הקשר למכרז זה הוא מר מורנו ברקי במינהל הרכש הממשלתי בטלפון 02-6663421.
8. הצעות למכרז תוגשנה במעטפה סגורה ללא שום סימני זיהוי של המציע, ובציון מספר המכרז בלבד, ב- 2 עותקים. המעטפות תוכנסנה לתיבת המכרזים שבמינהל הרכש הממשלתי, עד יום 1.7.2012 שעה 12:00 בצהריים .
9. עיון בלתי מחייב במסמכי המכרז ניתן לבצע באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: www.mr.gov.il .
10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרזים גוברות האחרונות.
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.