הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

 

מכרז לביצוע קידוחי תצפית לפיתוח רשת מדידות מפלס מס' 100010536
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים :  קידוחים
מפרסם :  רשות המים
תאריך פרסום :  26/08/2010
 
תאריך הגשה : 19/10/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 

 
רשות המים
יחידת מכרזים והתקשרויות
 
 
רשות המים  מזמינה בזה הצעה למכרז הבא:
מכרז מס' 100010536
ביצוע קידוחי תצפית לפיתוח רשת מדידות מפלס.
 
עיקרי הפעילות:
ביצוע קידוחי מחקר- תצפית לפיתוח רשת מדידות מפלס.
דרישות מיוחדות (תנאי סף):
מס'
התנאי
1.
על המציע להיות בעל סיווג קבלני 120(א)(1) בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח 1988 – ולהציג אסמכתא בדבר סיווג כאמור.
2.
על המציע להציג אסמכתא לכך שברשותו מכונת קידוח המתאימה לביצוע קידוחים בשיטות המפורטות במפרט העבודה- בסעיף 1.1.
3.
המציע יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע סוג זה של קידוחים בשיטות ה-Rotary תוך שימוש באוויר, פולימר, ובוץ קידוח. על המציע לצרף אסמכתאות בדבר ניסיון כאמור.
4.
בצוות המוצע יהיה מתכנן/אדריכל מורשה חתימה על היתרים על פי תקנות התכנון והבניה.
5.
בצוות המוצע יהיה מודד מוסמך הרשום בלשכת המודדים.
תקופת ההתקשרות:
24 חודשים עם אופציה להארכה ל- 3 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.
מקום העבודה:
אקוויפר החוף, אגן נעמןוגליל מזרחי.
 
הערות כלליות:
·         ניתן לרכוש ולעיין במסמכי המכרז מיום 30/08/10 עד ליום 20/09/10, בין השעות 14:00 9:00, ביחידת המכרזים, קומה ד' רחוב המסגר 14 ת"א, תמורת המחאה בלבד לפקודת רשות המים בסך 500 ש"ח שלא תוחזר. ההשתתפות במכרז מותנה בהצגת קבלה או אישור על רכישת מסמכי המכרז מרשות המים. הקבלה/האישור אינם ניתנים להעברה.
·         לתשומת לב המשתתפים, למכרז יש תנאי סף, ניתן ומומלץ לעיין במסמכי המכרז לפני הרכישה.
·         מועד הגשת ההצעות החל מיום 18/10/10 ועד ולא יאוחר מיום 19/10/10 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים המוצבת ברשות המים, ברח' המסגר 14, ת"א (בכניסה לבניין ליד המודיעין).  מעטפה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת, לפני תום המכרז.
·         על רוכש המכרז למסור במעמד קבלת המסמכים את שם המציע, מס' ע.מ/ח.פ, כתובת מלאה, מספר טלפון, פקס, נייד, כתובת דואר אלקטרוני ושם איש קשר.
·         הוראות מסמכי המכרז גוברות על מודעה זו.
·         בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות בכתב לפקס למר אברהם טנא 03-7602741.
 
 

  

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.