הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע עבודות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, תאורה, סלילה, פיתוח וגינון מס' 17/10
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים אינסטלציה/ביוב/ניקוז | בניה/פיתוח | גינון | חשמל/תאורה | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם חברת נתיבי איילון בע"מ
תאריך פרסום :  20/12/2010
 
תאריך הגשה : 24/01/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 

חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז מס' 17/10
לביצוע עבודות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, תאורה, סלילה, פיתוח וגינון
בדרך קיבוץ גלויות, בקטע בין ציר שלבים לשלמה, בתל אביב

 

חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, תאורה, סלילה, פיתוח וגינון בדרך קיבוץ גלויות, בקטע בין ציר שלבים לשלמה, בתל אביב, כדלקמן:

 

1.         תקופת הביצוע: 12 חודשים.

 

2.         רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:

 

            2.1       קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 200ג' (3);

 

            2.2       קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית בסיווג הנ"ל (עם סימון  * בסיווג  הנדרש).

 

            2.3       בעל ניסיון משנת 2006 ועד היום, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות, אשר כלל ביצוע של עבודות סלילה, תשתיות תת קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בזמן העבודה, וזאת כקבלן ראשי, ובהיקף כספי של לפחות 15 מיליון ש"ח (לפני מע"מ).

 

            2.4       המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 750,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז.

 

            2.5       בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

 

            2.6       השתתפות חובה בסיור הקבלנים.

 

3.         על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

 

4.         נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.

 

5.         ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון. את מסמכי המכרז ופרטים נוספים ניתן לרכוש תמורת תשלום של 9,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור"– ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

 

6.         מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

7.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מתאריך 24.1.2011 עד השעה  12:00 בצהרים.

 

8.         סיור קבלנים יתקיים בתאריך 30.12.2010 בשעה 13:00.
מקום המפגש
: משרדי נתיבי איילון, רח' על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) תל-אביב.

 

9.         נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

 

10.       ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

11.       מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי ובקבלת האישורים הסטטוטוריים הנדרשים.

אלי נקר
מנהל כללי בפועל

 

מתעדכנים בתנועה www.ayalonhw.co.il
 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.