הודעות מהפורומים:

 
 

דף הבית >>> כתבות >>> מכונה ניידת אופנית ובכלל - התקנה החדשה       מאת : אמנון אשד   שתפו את הכתבה בפייסבוק Share                                מכונה ניידת אופנית ובכלל
                הרשאים לנהוג ולהפעיל - התקנה החדשה 2010
 
 
 
"מכונה ניידת" היא כל הציוד המכני ההנדסי הרשום ורשוי אצל רשם ציוד הנדסי בגף ציוד הנדסי במשרד התחבורה ברחוב המלאכה 8 תל-אביב 03-5657283
 
כל המכונות הניידות (צמ"ה) מצוידות ברשיון רכב הקרוי "רשיון ציוד הנדסי" ועטורות במספר רישוי צמ"ה (בסלנג - מספר מע"צ) הצבוע בצבע שחור שעליו 5 ספרות לבנות (ארבע ספרות - בציוד חדש)
 
וכך קובעת תקנת התעבורה החדשה 39א. (ט)
 
"מיום 3.2.10 לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור"
(התקנה פורסמה ביום 22.2.10)            
(תחולת התקנה מיום 22.6.10)
 
עוד קובע הנוהל כי:
(מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון נהיגה לרכב מנועי רשאי להמשיך ולהפעיל מכונה ניידת במשך השנתיים הבאות עד 22.6.12 אף אם לא קיבל הדרכה האמורה בתקנה זו. 
אך מיום 22.6.12 יהיה חייב שברשיון הנהיגה שלו יופיע היתר לנהיגת מכונה ניידת אופנית.
 
הסבר לנאמר לעיל - עד התאריך 22.6.12 יותר לנהוג ללא מעבר הדרכה:
1. למי שבידו רשיון נהיגה תקף לטרקטור (1) ואו לרכב פרטי (B), רשאי לנהוג ולהפעיל צמ"ה אופני שמשקלו העצמי עד 14 טון.
 
2. למי שבידו רשיון נהיגה תקף למשאית עד 12/15 טון (C1), רשאי לנהוג ולהפעיל צמ"ה אופני שמשקלו העצמי עד 15 טון.
 
3. למי שבידו רשיון נהיגה תקף למשאית כבדה (C) רשאי לנהוג ולהפעיל צמ"ה כלשהו ללא מגבלה (אלא אם קיבל את רשיון הנהיגה בדרגה C אחרי יום התחילה של התקנה 39א. (ט) החדשה - שאז יהיה מחויב בקבלת ההדרכה וההיתר ברשיון הנהיגה).


 
 חשוב מאוד
 
1.כל מי שמחזיק ברשיון נהיגה תקף כלשהו לרכב מנועי רשאי לנהוג ולהפעיל "צמ"ה זחלי" בכל  גודל ובכל משקל ללא צורך בקבלת הדרכה והיתר ברשיון הנהיגה.

2.התקנה החדשה לא תחול על מי שהיה בידו רשיון נהיגה למשאית כבדה (12 (15) טון ומעלה - דרגה C) לפי תקנת התעבורה 182 - עד ערב יום התחילה (22.6.10)

3.מי שקיבל רשיון נהיגה בדרגה C החל מיום תחילת התקנה 39א. (ט) - 22.6.10, יהיה חייב לקבל הדרכה לנהיגת צמ"ה אופני ולקבל היתר ברשיון הנהיגה כמו כל אדם אחר עד התאריך 22.6.12. 
ההדרכות למפעילי הצמ"ה האופני כנדרש תיערכנה במכללות כפי שיקבע משרד הרישוי.
 
בימים אלה (7.10) מתחיל הקורס להסמכת המדריכים למפעילי צמ"ה שיהיו מוסמכים להדרכה בקורסים במסגרת המכללות שתקבענה ותוסמכנה בהמשך.
 
תקנות הבטיחות בעבודה:
 
חובה לדעת, לזכור ולהזכיר לבעלי הצמ"ה או מנהלי העבודה את חובתם הישירה לפי תקנות הבטיחות בעבודה המטילות את האחריות על המעביד למתן הדרכת בטיחות למפעילי הצמ"ה בכלל לפי דרישת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) למתן : 
1. הדרכה בטיחות ראשונית - למפעילים חדשים
2.הדרכת רענון בטיחות שנתית אחת לפחות - למפעילי ציוד ותיקים
 
כל זאת כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) המטילות בסעיף 3 את האחריות על המעביד למתן הדרכת בטיחות בידי "אדם שזהו מקצועו" (מדריך מקצועי) למפעילי הצמ"ה:
א.ככלי עבודה מסוכן
ב.העובד בסביבת עבודה מסוכנת
ג.בתהליכי עבודה העלולים לגרום לסיכונים למפעיל הציוד ולעובדים סביבו
ד.ולעיתים למפעילי צמ"ה העוסקים בניטול, שינוע, חישוף וקבורת חומרים מסוכנים.
 
נושא חשוב נוסף לעניין הפעלת הצמ"ה כ- "מכונת הרמה" ומהיות חלק מכלי הצמ"ה מוגדרים או יכולים להיות מוגדרים בפקודת הבטיחות בעבודה
כ-"מכונת הרמה אחרת".
 
1.בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) ומהיות חלק מכלי הצמ"ה מוגדרים כ- "מכונת הרמה אחרת" המגדירה בתקנה את חובת המעביד למתן הדרכה מקצועית למפעיל הצמ"ה להפעלתו כמכונת הרמה אחרת ולמינויו בכתב מינוי כמפעיל מכונת הרמה כמפורט בתוספת החמישית לתקנה שלעיל.
 
חובה לדעת כי לאחר כל תאונת עבודה בה נפגע אדם באתר עבודה חלה החובה על המעביד / מנהל העבודה / ממונה הבטיחות - להזמין מפקח עבודה מטעם אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת לבצע חקירה לסיבות התאונה.

שאלותיו השנייה והלאה בדר"כ תהיינה:
א.מתי קיבל מפעיל הצמ"ה המעורב בתאונה הדרכת בטיחות ?
ב.מתי קיבל מפעיל הצמ"ה המעורב בתאונה הדרכה לרענון שנתי?
ג.מי היה המדריך והסמכותיו
ד.היכן ואיך נרשמה ההדרכה ונחתמו שמות משתתפיה?
ה.ואם מפעיל הצמ"ה ביצע את התאונה בשימוש בצמ"ה כמכונת הרמה - היכן כתב המינוי למפעיל, מי ביצע את הדרכת הבטיחות והסמכותיו של המדריך לעניין זה והיכן מופיעה חתימת המפעיל לקבלת ההדרכה?
 
דבר חשוב נוסף שנכון וכדאי לדעתי להזהיר את בעלי הציוד ההנדסי (האחראים לכך - חוקית) שלעת האחרונה חברות הביטוח המבטחות את הצמ"ה והמלגזות בביטוח חובה (ולדעתי המקצועית חובה לבטח את כל הצמ"ה בביטוח חובה לפחות) - כנדרש בתקנה 280 לתקנות התעבורה הגורסת:
 
280. "פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון
 (ב) לא ינהג אדם מכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק:
     (1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180;
     (2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה
           האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה.
     (3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח".
 
חלק מחברות הביטוח אינן מוכנות לבטח חלק מהצמ"ה בגלל הגדרות תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) המגדירות רכב מנועי בצורה שונה מהגדרת רכב מנועי בתקנות התעבורה וגורסות:
 
" רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי..."
 
זהירות
 
חלק מחברות הביטוח טוענות כי מכונה ניידת זחלית (באגר - למשל) אינה רשאית לנוע בכביש ושמהירות נסיעתה המרבית מחריגה אותה מאלה ש- "עיקר ייעודן לשמש לתחבורה יבשתית" ולפיכך אינן מוכנות לבטחן בביטוח חובה כנדרש בחוק.
 
אני לעומת זאת קובע כי לנוכח הרשום בתקנת התעבורה 280 (ב) (3) שבה מוגדרת חובת בעלי המכונה הניידת לבטחה בביטוח חובה ללא סיוג סוג המכונה הניידת, הרי שחלה החובה לבטח כל מכונה ניידת באשר היא ללא שום סייג.
חברת ביטוח שאינה מעוניינת בכך לא תבטח וחברה שהדבר חשוב לה, תבטח כנדרש בתקנת התעבורה.
 
 אני מזכיר ומתריע כי חברות הביטוח מקפידות כיום יותר מאי פעם על תקינות ותקפות:
 
1.רשיונות הנהיגה וההיתרים של הנהגים
 
2.תקפות רשיונות הצמ"ה של הציוד
 
3.ביצוע המבחן השנתי (טסט)
 
4.כתבי המינוי למפעילי הצמ"ה כ-מפעילי "מכונת הרמה אחרת"
 
5.חברות הביטוח מזכירות כי לפי פקודת הבטיחות בעבודה נדרש ביצוע בדיקות "בודק-מוסמך" למכונות הרמה ולאבזרי ההרמה לכל כלי הצמ"ה והאבזרים העשויים או משתמשים בהם גם להרמת מטענים:
א.הבודק המוסמך לציוד כמכונת הרמה יבצע הבדיקה לציוד:
1) כחדש - טרם הפעלה ראשונה
2) בשגרה - אחת לעד 14 חודשים (אך תכליתית והגיונית כלכלית - רצוי לבצע את הבדיקה תמיד לפני הטסט השנתי)
3) אחרי כל תיקון או שינוי בציוד שעלול להשפיע על כושר  או בטיחות ההרמה שלו.
* הבודק המוסמך חייב לקבוע בתא המפעיל של הציוד מדבקה ברורה המפרטת את עומס העבודה הבטוח המותר להרמה בעזרת הציוד.
* הבודק המוסמך חייב להנפיק "תסקיר בודק מוסמך" בתום בדיקת הציוד ובו כל הליקויים שנתגלו לעניין בטיחות ההרמה של הציוד - אם נתגלו.
  ב. הבודק המוסמך יבצע בדיקה כנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה גם לכל אבזרי ההרמה כמו למשל: לכל מענבי הרצועות, מענבי השרשרות,
  מענבי הכבל וכל שאר אבזרי ההרמה דוגמת השאקלים, ההמרלוקים,הטבעות והאונקלים למשל.
                 - הבדיקה תתבצע כנדרש בחוק - אחת לעד חודשים.                                       
                 - הבודק המוסמך חייב להנפיק תסקיר בודק מוסמך לבדיקת תקינותו
                    של כל אחד מהאבזרים.
 
6. חברת הביטוח תקפיד על קבלת כל הניירת הרשמית הנדרשת כחוק להפעלת הצמ"ה לצורך מתן פיצויים לנפגעי תאונות או לתביעות שיבוב כנגד מפעילים שהיו מעורבים בתאונות וניירותיהם הרשמיים היו חסרים או בלתי מושלמים.
 
                                       בברכה  אמנון  אשד - מדריך בטיחות למפעילי  צמ"ה  
 
לכתבות נוספות לחצו כאן >>


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.