הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע החלפת גשר הפקק מעל נהר הירדן - כביש 918 מס' 75/10
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים גשרים | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  24/06/2010
 
תאריך הגשה : 21/07/2010
סטטוס סגור
 
   
 
 
 
 קבצים קשורים: 
     לנוסח המכרז בערבית |
           
 

 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזה הצעות:
א. מס' מכרז: 75/10
ב. נושא המכרז: כביש 918- החלפת גשר הפקק מעל נהר הירדן

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

מועד אחרון להגשת  ההצעה

מפגש קבלנים

עיון במסמכי המכרז

עלות השתתפות במכרז

תקופת ביצוע

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז (בנוסף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובפרט בחוברת ההזמנה להציע הצעות)

ערבות הצעה

21.7.10
עד השעה 12:00 בצהריים.

ביום 1.7.10
בשעה 14:00. המפגש יתקיים ליד גשר הפקק הקיים בחציית כביש 918 ונהר ירדן.
ההשתתפות במפגש חובה!

באתר האינטרנט של החברה
החל מיום 29.6.10, בשעה 12:00.
במשרדי החברה
החל מיום 29.6.10 משעה 12:00 עד 16:00, ולאחר מכן
בימים
א'-ה'
בין השעות 10:00 עד 15:00 בלבד.

5,000 ₪ .

תשלום דמי השתתפות במכרז וקבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה יתאפשרו עד ליום 19.7.10, במשרדי החברה, זאת החל מיום 29.6.10, שעה 12:00 עד 16:00, ולאחר מכן בימים
א'-ה'

בין השעות 10:00 עד 15:00 בלבד.

20 חודשים.

* קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 300 ג' (3);
* קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ע"י מינהלת רישום קבלנים מוכרים שבמסגרת הוועדה הבינמשרדית למסירת עבודות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל;
*
ביצע פרויקטים של גישור ובטונים שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים 2007-2009, היה לפחות 20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון ש"ח, ללא מע"מ).
* ביצע פרויקט אחד של גישור ובטונים שהיקפו הכספי במהלך השנים
2007-2009 היה לפחות 8,000,000 ₪ (שמונה מיליון ₪ ללא מע"מ).
*
בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו - 1976;

* בעל תקן
ISO 9001:2000 או, לחילופין, תקן  ISO 9001:2008 ;
* צירוף ערבות הצעה;
* השתתפות במפגש קבלנים;
* תשלום דמי השתתפות במכרז;

 5% מערך ההצעה, כולל מע"מ

1.         עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה: www.iroads.co.il או במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה, לאחר תאום בטלפון
03-7355851.  

2.         מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, עד שני ימי עסקים טרם המועד האחרון להגשת הצעות, דמי השתתפות באמצעות מזומן או המחאה רשומת לפקודת 'מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ' ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו.

3.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מס' המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה שברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

4.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

5.         החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.

6.         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות או להארכת/קצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

7.         החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

אינג' אלכס ויז'ניצר
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il
 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.