הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע כביש מס' 79 המוביל – סוללים מס' 7/10
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  21/06/2010
 
תאריך הגשה : 19/07/2010
סטטוס סגור
   
 
 
 
 קבצים קשורים: 
     לנוסח המכרז בערבית |
         
 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזה הצעות:
א. מס' מכרז: 7/10
ב. נושא המכרז: כביש מס' 79 המוביל – סוללים

ח

ז

ו

ה

ד

ג

מועד אחרון להגשת  ההצעה

מפגש קבלנים

עלות דמי השתתפות במכרז, תשלום דמי השתתפות במכרז, עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה

תקופת ביצוע

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז
(בנוסף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז)

ערבות הצעה

19.7.2010
עד השעה 12:00 בצהריים.

ביום 30.6.2010
בשעה 11:00, במשרדי מרחב צפון של החברה שברחוב שדרות הציונות, נצרת עילית (מול העיריה).
מיד לאחר המפגש יתקיים סיור בשטח.
ההשתתפות במפגש ובסיור חובה!
באחריות נציג המציע למלא טופס השתתפות במפגש הקבלנים ולהפקידו בידי נציג החברה.

עלות דמי השתתפות במכרז
20,000 ₪.
תשלום דמי השתתפות במכרז, עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה יתאפשרו מיום 28.6.2010
בימים א'-ה'
בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד,
במשרדי החברה, בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן.

19 חודשים.

* קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' 5;
* קבלן בעל סיווג כוכבית (מוכר לעבודות ממשלתיות) לסיווג האמור לעיל;
* ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר במהלך השנים 2005-2009 היה לפחות 90,000,000 ₪ (תשעים מליון ₪, ללא מע"מ);
* ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי במהלך השנים 2008-2009 היה לפחות 30,000,000 ₪ (שלושים מיליון ₪ ללא מע"מ);
* בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – 1976.
* בעל הסמכה לתקן
SO 9001:2000, או לחילופין לתקן
ISO 9001:2008;
*
צירוף ערבות הצעה;
* השתתפות במפגש ובסיור קבלנים;
* תשלום דמי השתתפות במכרז.

5% מערך ההצעה, כולל מע"מ

1.         עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה: www.iroads.co.il או במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה, לאחר תאום בטלפון
03-7355851.  

2.         מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, עד שני ימי עסקים טרם המועד האחרון להגשת הצעות, דמי השתתפות באמצעות מזומן או המחאה רשומת לפקודת 'מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ' ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו.

3.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מס' המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה שברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

4.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

5.         החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.

6.         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות או להארכת/קצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

7.         החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

אינג' אלכס ויז'ניצר
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.