הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן מס' 154/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים מדע/מחקר/פיתוח | קידוחים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  16/12/2010
 
תאריך הגשה : 04/01/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזה הצעות:
א. מס' מכרז: 154/10
ב. נושא המכרז: מכרז מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן לצורך תכן מבנה וביסוס

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ערבות הצעה

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז (בנוסף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז)

תקופת ההתקשרות

עלות השתתפות במכרז, תשלום דמי השתתפות במכרז, עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה

מפגש מציעים

מועד אחרון להגשת ההצעה

250,000 ₪

* מציע שהינו "מעבדה מאושרת", כמשמעות מונח זה בסעיף 12 (א) לחוק התקנים, התשי"ג – 1953.
* ברשות המציע הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הגיאוטכניות המצוינות מטה וזאת בהתאם לתקנים ו/או הנהלים המפורטים להלן:
- בדיקת לחץ ושיעור תפיחה – שיטה
A לפי נוהל מס'
ASTM-D-4546.
- בדיקת שיעור תפיחה – שיטה
B לפי נוהל מס'
ASTM-D-4546.
- בדיקת לחץ תפיחה – שיטה
C לפי נוהל מס'
ASTM-D-4546.
- קביעת זוית חיכוך פנימי וקוהזיה באמצעות בדיקת גזירה ישירה מנוקזת (מינימום 3 נקודות) לפי נוהל מס'
ASTM-D-3080.
- קביעת זוית חיכוך פנימי וקוהזיה באמצעות בדיקת גזירה מרחבית בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה (
CU) – כולל מדידת לחץ מי נקבובים בשלושה לחצי תא שונים לפי נוהל מס'
ASTM-D-4767.
- בדיקת קונסולידציה על חומר חרסיתי עד הגדרת פרמטר
Cc בקו ישר דרך 3 נקודות בתחום דחוס נורמלי, כולל: הכנת המדגם מדידת לחץ/ שיעור תפיחה לפי נוהל מס'
ASTM-D-2435 וכן בדיקה של העמסה חוזרת עד לקבלת 3 נק' לתיאור עקום ה-Rebound לפי נוהל מס'
ASTM-D-2435.
- חוזק לחיצה בלא כלוא בקרקע קוהזיבית (כולל הכנת מדגם ומדידת הצפיפות) לפי נוהל מס'
ASTM-D-2938.
- חוזק לחיצה בלא כלוא בסלע (כולל הכנת מדגם, השריה ומדידת הצפיפות) לפי נוהל מס'
ASTM-D-2166.
* בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
* בעל הסמכה לתקן
ISO 9001:2000, או לחילופין לתקן
ISO 9001:2008, או תקן
ISO/IEC 17025; או גוף המסמיך לתקנים אלו.
* צירוף ערבות הצעה.
* השתתפות במפגש מציעים.
* תשלום דמי השתתפות במכרז.

12 חודשים, עם אופציה לחברה בלבד להארכה בעד 24 חודשים נוספים.

עלות דמי השתתפות במכרז 2,000 ₪.
תשלום דמי השתתפות במכרז עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה יתאפשרו החל מיום 20.12.10, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, במשרדי החברה

ביום 21.12.10 בשעה 10:00 במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה.
ההשתתפות חובה!
באחריות נציג המציע למלא טופס השתתפות במפגש המציעים ולהפקידו בידי נציג החברה.

4.1.2011
עד השעה
12:00 בצהריים.

1.         עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה:
www.iroads.co.il או במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה. לאחר תאום בטל'
03-7355851.

2.         מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, עד שני ימי עסקים טרם המועד האחרון להגשת הצעות, דמי השתתפות, באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו.

3.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה שברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

4.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

5.         החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.

6.         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות/הביצוע או להארכת/קיצור תקופת ההתקשרות/הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

7.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

אדר' שי ברס
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.