הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע עבודות בטיחות והתקנת אמצעי עזר במסלולי טיול מס' 1203/12
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : בניה/פיתוח
מפרסם : רשות שמורות הטבע והגנים
תאריך פרסום : 12/03/2012
   
תאריך הגשה : 30/04/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים


מכרז מס' 1203/12
הזמנה להגשת הצעותביצוע עבודות בטיחות והתקנת אמצעי עזר במסלולי טיול

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות בטיחות והתקנת אמצעי עזר למסלולי טיול, כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז ובהתאם לתנאים המפורטים בתיק המכרז

2. תמצית השירותים המתבקשים: הרשות פועלת להסדרת מסלולי ונתיבי טיולים, הן להולכי רגל והן לכלי רכב ממונעים באתריה ברחבי הארץ, ומספקת שירותים שונים למבקרים ולמטיילים, בהתאם לתפקידיה בחוק. מעת לעת מבקשת הרשות לבצע עבודות שונות באתרי הרשות שנועדו בין היתר, לשמש כאמצעי בטיחות וסיוע למבקרים באתרים אלה, לסיוע בשמירת ביטחונם ובטיחותם של המבקרים ו/או לסיוע בשמירה על ערכי טבע ו/או מורשת המצויים באתרים אלה ו/או להתקין מחדש מסלולי הליכה וביקור באתרים, בשל פגיע טבע שנגרמו ו/או עלולים להיגרם שיש בהם כדי להוות סכנה למטיילים באתר.
ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

3. תקופת ההתקשרות הינה למשך 12 חודשים מיום חתימת החוזה. לרשות נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל-5 תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת, וללא כל שינוי ביתר התנאים.

4. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 1000 ₪ בימים א-ה אצל רכזת המכרזים - הגב'
אילנה דקל רוזנברג במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו 3 ירושלים קומה 4 טלפון לתאום
מראש:02-5006207, החל מיום ב תאריך 12-03-2012 ועד ליום ה תאריך 19.04.2012 בין השעות 08:30-15:30, בכל מקרה לא יוחזר הסכום ששולם תמורת רכישת מסמכי המכרז.

5. משרדי הרשות יהיו סגורים בחג פסח, על כן לא תתקיים מכירת תיקים בין התאריכים
06.04.2012-12.04.2012.

מועד פרסום בעיתונות יום ב תאריך 12.03.2012.
מועד כנס קבלנים – לא חובה
במחצבת קדומים, פארק הכרמל
יום ב תאריך 02.04.2012 שעה 10:00
איש קשר רוני מלכא, סלולר מס' 050-5511075
מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז יום ה תאריך 19.04.2012
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לרוכשי תיק המכרז בדואר אלקטרוני: michraz@npa.org.il . יום ב תאריך 23.04.2012 שעה 15:00
מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים יום ב' תאריך 30.04.2012 שעה 12:00
 

תנאי סף להשתתפות במכרז הם:

1. על המציע להיות תאגיד או עוסק מורשה.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח מורשית על פי חוק, אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסוייגת לטובת הרשות בסך 30,000 ₪ ,צמודה למדד המחירים לצרכן. תוקף ערבות המכרז יהיה עד לתאריך01.07.2012 ועד בכלל.

3. המציע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בביצוע עבודות בטיחות והתקנת אמצעי עזר.

4. המציע ביצע לפחות 5 עבודות/ פרויקטים דומים לאלו הנדרשים במכרז - בעצמו.

5. 3-5 המלצות על ביצוע עבודות דומות, לכל היותר בשבע השנים האחרונות.

6. על המציע להציג התקשרות תקפה עם מעבדה טכנית לבדיקת חוזקם ועמידותם של חומרים שונים ו/או מעבדה המסוגלת לבצע בדיקות הנדרשות כאמור בלוח זמנים קצר עד מיידי.

7. על המציע להציג יועץ בטיחות מטעמו אשר מוסמך להנפיק לביצוע העבודה שביצע המציע.

8. המציע או לפחות המבצע את העבודות בפרויקט מטעם המציע (במידה ותאגיד) מדריך גלישת צוקים מוסמך בעל ניסיון מגוון בתחום זה.

9. המציע או לפחות המבצע את העבודות בפרויקט מטעם המציע יהיה בעל הסמכה לעבודה בגובה מטעם התמ"ת.

מסמכים ואישורים שיצורפו להצעה לצורך הוכחה ראייתית של התנאים, כמפורט במסמכי המכרז.

בחירת ההצעה הזוכה תיכלול שלושה שלבים: עמידה בתנאי סף, ניקוד ההצעה ע"פ משקולות, ראיון אישי עם המציע בכל הצעה אשר תעבור ציון 80 נקודות ומעלה.

בסיס ההערכה וניקוד ההצעה הוא: 35% בחינת ההצעה הכספית, 35% ניסיון מוכח, 10% התרשמות מהמעבדה הטכנית לרבות וותק והמלצות ו20% התרשמות מיועץ הבטיחות המוצע והכל ע"פ המפורט במסמכי המכרז.

הצעות מפורטות על כל נספחיהן, כשהן חתומות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במשרדי הרשות בירושלים, עד ליום ב' תאריך 30.04.2012 בשעה 12:00 בתוך מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במקום . על המעטפה יצוין: "מכרז פומבי 1203/12 עבודות בטיחות ואמצעי עזר ".

מודעה זו ומסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות www.parks.org.il

 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.