הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

 
מכרז לביצוע דרך מספר 423 עוקף מזרחי נס ציונה מס' 116/10
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  11/10/2010
 
תאריך הגשה : 10/11/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזה הצעות:
א. מס' מכרז: 116/10
ב. נושא המכרז: דרך מספר 423 עוקף מזרחי נס ציונה

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ערבות הצעה

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז (בנוסף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובפרט בחוברת ההזמנה להציע הצעות)

תקופת ביצוע

עלות השתתפות במכרז

עיון במסמכי המכרז

מפגש וסיור קבלנים

מועד אחרון להגשת ההצעה

5% מערך ההצעה, כולל מע"מ

* קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);
* קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ע"י מינהלת רישום קבלנים מוכרים שבמסגרת הוועדה הבינמשרדית למסירת עבודות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל;
* ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר במהלך השנים 2007-2009 היה לפחות 70,000,000 ₪ (שבעים מיליון ₪, ללא מע"מ);
* ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי במהלך השנים 2009-2007 היה לפחות 30,000,000 ₪ (שלושים מיליון ₪ ללא מע"מ);
* בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו - 1976;
* בעל תקן
ISO 9001:2000 או, לחילופין תקן
ISO 9001:2008;
* צירוף ערבות הצעה;
* השתתפות במפגש ובסיור קבלנים;
* תשלום דמי השתתפות במכרז.

18 חודשים.

10,000 ₪.
תשלום דמי השתתפות במכרז וקבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה יתאפשרו עד ליום 4.11.10 במשרדי החברה, זאת החל מיום 14.10.10 שעה 14:00 עד 16:00, ולאחר מכן בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00 בלבד.

באתר האינטרנט של החברה
החל מיום 14.10.10, בשעה 14:00.
במשרדי החברה
מיום 14.10.10 עד 16:00, ולאחר מכן בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00 בלבד.

ביום 19.10.10 בשעה 10:30. המפגש יתקיים במשרדי החברה כשלאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודה.
ההשתתפות במפגש ובסיור חובה!

10.11.10 עד השעה 12:00 בצהריים.

1.         עיון במסמכי המכרז יבוצע באתר האינטרנט של החברה: www.iroads.co.il או במשרדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה ובטלפון 03-7355404.

2.         מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם דמי השתתפות, באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (עד למועד הנקוב במודעה) ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו.

3.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה שברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

4.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

5.         החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.

6.         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות/הביצוע או להארכת/קיצור תקופת ההתקשרות/הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

7.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

אינג' אלכס ויז'ניצר
המנהל הכללי

 

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il


 
 
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.